Přehled ostatních plateb během školního roku

na účet Mateřské školy SEVERÁČEK, Severovýchod 483/25, Zábřeh 86 – 7475770297/0100 KB Zábřeh

  • veškeré kurzy: plavecký, lyžařský, bruslení
  • platba na kulturní akce
  • platba za školní výlety
  • platba za školu v přírodě
  • školné
  • fotografie na konec školního roku 

na účet Spolku Tučňáček, Severovýchod 483/25, Zábřeh 3641965359/0800 Česká spořitelna Zábřeh

  • Taneční kroužek
  • Hudební kroužek
  • Happy English
  • Dary a dobrovolné příspěvky na hračky a výtvarný materiál

 

Všechny údaje k platbám (částka, termín platby, číslo účtu) obdržíte na lístečcích ve třídách, informace najdete také v rubrice “Novinky“ na našem webu.

 

Kroužek keramiky se platí na účet ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh.