Během jarních prázdnin od 27.2. do 3.3. nebudou probíhat žádné zájmové kroužky.