Harmonogram provozu MŠ o letních prázdninách 2018:

1. pol. 7/2018 MŠ SEVERÁČEK

2. pol 7/2018 MŠ Pohádka

1.pol 8/2018 MŠ Zahradní

2. pol 8/2018 MŠ Strejcova

poslední týden v srpnu MŠ SEVERÁČEK