Třída-MedvídkůDo třídy medvídků chodí zpravidla děti ve věku 2,5 až 4 let, oddělení je tedy přizpůsobeno nejmladším dětem ze školičky. Dětem se v této třídě věnují paní učitelky Miroslava Pokorná, Veronika Skládalová a chůva Lada Soušková.

Oddělení Medvídků tvoří prostor třídy a herny s hygienickým a provozním zázemím. Prostor je členěn do herních center, které jsou přehledně označeny dětem srozumitelnými piktogramy. V herně ale nechybí ani prostor pro pohybové aktivity a hry.


 


 

Třída pracuje podle Školního vzdělávacího programu Mateřské školy SEVERÁČEK „Ať je nám tu spolu hezky“. Tento plán vzdělávání dětí je přizpůsobován ve třídě Medvídků nejmladším dětem, respektive jejich věku, schopnostem i aktuální situaci ve třídě.

Na začátku školního roku se učitelky snaží, aby si děti začaly postupně zvykat na nové prostředí, děti i dospělé. Pokud maminky využívají Baby clubu, který umožňuje dítěti poznat prostředí mateřské školy v jejich doprovodu, bývá zpravidla adaptační období kratší. Děti se během školního roku učí samostatnosti v sebeobsluze a také se rozvíjí v dodržování hygienických návyků. Pro děti jsou připravovány například hudebně – pohybové činnosti i sportovní činnosti, zejména básničky s pohybem mají nejmladší děti při cvičení velice rády. Učitelky dětem nabízí výtvarné aktivity, hudební chvilky, činnosti k rozvoji řeči, myšlení s důrazem na smyslové vnímání. Dětem výrazně při adaptaci pomáhá pobyt na školní zahradě, která skýtá prostor pro relaxaci, hru i volný pohyb.

Cílem, který učitelky v nejmladším oddělení sledují, je vést děti ke společnému soužití, k dodržování jednoduchých pravidel ve skupině. Děti se učí hrát si  nejprve vedle sebe, později zatouží po kontaktu a hře s druhým dítětem, po ukončení této fáze vývoje dětské hry učitelka pomáhá a podporuje hru dětí ve skupině. Péče a podpora učitelek, směřuje k tomu, aby se děti začaly do mateřské školy postupně těšit a získávaly v novém prostředí mateřské školy pocit bezpečí.

Přestože jsou v této třídě nejmladší děti, během školního roku mají možnost zúčastnit se mnoha akcí pořádaných jak v rámci třídy, tak i celé mateřské školy. Mezi akce třídy a školy patří v říjnu dopravní hra pro děti a dospělé „Bezpečná cesta“, na podzim nabízíme společné tvoření rodičů a dětí „Dílničky“,v prosinci přináší dárečky Mikuláš. A dokonce i naši maličcí dovedou na „Vánoční besídce“ cvičit, zpívat a říkat svoje první básničky. V únoru se děti, maminky, tatínkové ale i babičky či dědečkové mohou zapojit do akce „Dobrodružství s knížkou“ v rámci projektu Celé Česko čte dětem“, v období masopustu děti prožijí první „ Maškarní karneval“ s kamarády ve školce. S jarem se maminky mohou těšit na „Den pro maminku“, teplé počasí nás vyláká zasportovat si na „ Mateřinkové olympiádě“ kde Medvídci povzbuzují svoje nejstarší kamarády a pobaví se na stanovištích se zábavnými sportovními úkoly. A než se nadějete, nabídneme Vám i Vašim dětem „Den her“, který je zahradní slavností na ukončení školního roku.

Do mateřské školy během školního roku jezdí divadla, kterých se nejmladší děti rádi účastní, seznamují se tak s hereckým uměním ve známém prostředí.

Každé pondělí od 15.30 hodin do 17.00 hodin si můžete jít pohrát s dětmi do dětského klubu: „Baby klub Severka“

Ojedinělou nabídkou v rámci vzdělávání nejmladších dětí v Mateřských škole SEVERÁČEK je kroužek zábavné angličtiny: „Happy english“

Kompletní přehled aktivit naší školky naleznete zde.

Pravidla třídy Medvídků


Ouškové pravidlo – jsme tady pospolu, víme, že každý má někdy radost, někdy smutek. Naše oči se umí dívat okolo sebe, naše uši umí kamarádovi naslouchat. Když jeden mluví, druhý naslouchá, neskáčeme si do řeči. Nekřičíme.

Srdíčkové pravidlo – máme se rádi, umíme kamaráda pohladit, pomoci s tím co potřebuje, zvednout ho když upadne. Potěšit, když je mu smutno.

Želvičkové pravidlo – učíme se hrát si a pohybovat se v mateřské škole bezpečně. Snažíme se se dodržet, že mimo dobu sportování a cvičení na nic nevylézáme ani neběháme. Elektrické přístroje ovládají jen dospělí, v kuchyňce může být i něco horkého, tam bez dovolení nechodíme. Chováme se tak, abychom neublížili ostatním ani sobě.

Kapičkové pravidlo – v umývárně šetříme vodou, mýdlem a toaletním papírem, pouštíme si tolik vody, kolik nám stačí, musíme vodu vypínat, nestříkáme s vodou po umývárně.

Košťátkové pravidlo – vždy po sobě uklízíme hračky tam, kam patří, uklízíme ve školce i na hřišti. Víme, že některé hračky se nemohou z herních center libovolně přesunovat, aby se neponičily.

Jablíčkové pravidlo – u jídla se chováme hezky, jídla si vážíme a rádi vše ochutnáme.

 

 

Uložit

Uložit

Uložit