Třída-Eskymáčků

Ve třídách Tučńáčků se společně vzdělávají děti dvou věkových skupin: převážně 4 až 5 let a 6 až 7 let. Dětem se ve třídě věnují paní učitelka Markéta Jílková, paní ředitelka Mgr. Bc. Jana Kratochvílová.

Oddělení Eskymáčků tvoří prostor třídy a herny s hygienickým a provozním zázemím.  Prostor je členěn do herních center, které jsou přehledně označeny dětem srozumitelnými piktogramy. Centrum pokusy a objevy se nachází v klidném prostoru u herny. Děti mají možnost zaskákat si na trampolíně, ale i věnovat se konstruování ze stavebnic. Odpočinout si mohou v závěsné houpačce. 

Učitelky ve třídě Eskymáčků připravují program pro děti podle Školního vzdělávacího programu Mateřské školy SEVERÁČEK „Ať je nám tu spolu hezky“ Děti v tomto oddělení učitelky vedou v duchu pomoci a podpory při navazování dětských přátelství.

Pro budoucí školáčky, učitelky realizují ucelený a komplexní program MAXÍK. MAXÍK je stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou, který byl akreditován MŠMT ČR.  Více se o programu dočtete zde.

Pro děti je připravována pestrá nabídka pohybových her a aktivit, relaxačních činností, děti jsou vedeny ke tvořivosti v oblasti hudebních, výtvarných a literárních činností. Postupně jsou děti motivovány ke zdokonalování komunikativních dovedností. Záměrem je rozvíjet děti také v oblastech poznávání, kultivaci smyslového vnímání, předmatematických pojmů nebo rozvoj pozornosti a paměti.

Mezi akce třídy Eskymáčků a celé mateřské školy patří v říjnu dopravní hra pro děti a dospělé „Bezpečná cesta“, na podzim nabízíme společné tvoření rodičů a dětí „Dílničky“, v prosinci oslavíme nejmilejší svátky v roce ,,Návštěvou svatého Mikuláše,, a  „Vánoční besídkou“.  V měsíci lednu budoucí školáčci navštěvují základní školy ve městě. V únoru se děti, maminky, tatínkové ale i babičky či dědečkové mohou zapojit do akce „Dobrodružství s knížkou“ v rámci projektu Celé Česko čte dětem“, v období masopustu si děti  užijí „ Maškarní karneval“ s kamarády ve školce. S jarem se maminky mohou těšit na   „Den pro maminku“, Dům dětí a mládeže Zábřeh každoročně pořádá akci Den Zěmě, kterou si nenecháme ujít. Teplé počasí nás vyláká zasportovat si na stadionu na „ Mateřinkové olympiádě“ kde mladší děti ze třídy Eskymáčků povzbuzují v závodění svoje starší kamarády a pobaví se na stanovištích se zábavnými sportovními úkoly. Budoucí školáčci ze třídy Eskymáčků prožijí slavnostní večeři a spaní ve školce s pyžamkovým bálem. A než se nadějete, nabídneme Vám i Vašim dětem „Den her“, který je zahradní slavností na ukončení školního roku. V červnu mají děti, které ukončí předškolní vzdělávání v centru města, tablo.

 

V průběhu školního roku se děti mohou těšit na divadla přímo v mateřské škole, děti ze třídy Eskymáčků  využívají nabídky pořadů pro děti  kulturního domu Zábřeh a chodí pravidelně na keramiku do DDM Krasohled Zábřeh. Jednou ročně  se vydáváme do opravdového kamenného divadla, do Divadla Šumperk. ZUŠ Zábřeh přichází každoročně odhalit do školky malé talenty a pozvat předškoláky na exkurzi do umělecké školy.

V naší mateřské škole třídě Eskymáčků nabízíme: Tancování, seznamování s anglickým jazykem „Happy english“ a Keramiku.

Děti ze třídy Eskymáčků jezdí na pobyt v přírodě do Ekologického střediska Švagrov, nabízí se jim účastnit se plaveckého kurzu, lyžařského kurzu nebo kurzu bruslení.

 

U Eskymáčků se řídíme podle těchto dohodnutých pravidel:

Ouškové pravidlo – jsme tady pospolu, víme, že každý má někdy radost, někdy smutek. Naše oči se umí dívat okolo sebe, naše uši umí kamarádovi naslouchat. Když jeden mluví, druhý naslouchá, neskáčeme si do řeči. Nekřičíme.

Srdíčkové pravidlo – máme se rádi, umíme kamaráda pohladit, pomoci s tím co potřebuje, zvednout ho když upadne. Potěšit, když je mu smutno.

Želvičkové pravidlo – učíme se hrát si a pohybovat se v mateřské škole bezpečně. Snažíme se se dodržet, že mimo dobu sportování a cvičení na nic nevylézáme ani neběháme. Elektrické přístroje ovládají jen dospělí, v kuchyňce může být i něco horkého, tam bez dovolení nechodíme. Chováme se tak, abychom neublížili ostatním ani sobě.

Kapičkové pravidlo – v umývárně šetříme vodou, mýdlem a toaletním papírem, pouštíme si tolik vody, kolik nám stačí, musíme vodu vypínat, nestříkáme s vodou po umývárně.

Košťátkové pravidlo – vždy po sobě uklízíme hračky tam, kam patří, uklízíme ve školce i na hřišti. Víme, že některé hračky se nemohou z herních center libovolně přesunovat, aby se neponičily.

Jablíčkové pravidlo – u jídla se chováme hezky, jídla si vážíme a rádi vše ochutnáme.

 

Uložit

Uložit

Uložit