V Mateřské škole SEVERÁČEK se o Vaše děti stará:

Mgr. Bc. Jana Kratochvílová, ředitelka MŠ

Absolventka Střední pedagogické školy Přerov, obor Předškolní pedagogika, 20 let praxe v oboru.

Absolventka bakalářského oboru Školský management Univerzity Palackého Olomouc.

Absolventka magisterského oboru Křesťanská výchova Univerzity Palackého Olomouc Od roku 2004 učitelka nepovinného předmětu Náboženství na ZŠ Severovýchod
Organizátorka letního tábora pro děti ve Farnosti Zábřeh

„Být pedagogem je pro mě radostí. Myslím, že děti si zaslouží kvalitní vzdělávání.
Jsou nádhernými bytostmi, od kterých se při troše pokory můžeme i něčemu přiučit…
Například vidět svět dětskýma očima, zastavit se a vnímat v životě to, co je důležité.“

 

Bc. Marcela Hamplová, DiS., zástupkyně ředitelky MŠ

Absolventka bakalářského oboru Učitelství pro mateřské školy Masarykovy univerzity Brno.

Absolventka Svatojánské koleje – vyšší odborné školy pedagogické ukončené absolutoriem, obor Předškolní pedagogika – vychovatelství

Absolventka Střední odborné školy sociální péče a služeb Zábřeh, obor Výchovná a humanitární činnost

„Zaměřuji se na environmentální výchovu. Ráda se věnuji organizování akcí pro děti a dospělé.“

Motto: Credendo vides. (Kdo věří, uvidí.)

 

Jarmila Cápková, učitelka MŠ

Absolventka soukromé střední školy pedagogiky a sociálních služeb s. r. o. v Obratani, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Studentka Univerzity Palackého v Olomouci obor Speciální pedagogika pro mateřské školy.

Absolventka Střední školy sociální péče a služeb Zábřeh, obor Výchovná a humanitární činnost.

„Při práci s dětmi je pro mě důležitý rozvoj osobnosti dítěte se svobodným myšlením, silnou vůlí a optimistickým životním postojem. Zaměřuji se na respektování individuálních potřeb každého dítěte, podporování jeho sebevědomí a rozvíjení jeho silných stránek. Čerpám z dlouholeté spolupráce s pedagogickým centrem pro děti s poruchami učení.“

Motto: Dej člověku rybu, nasytíš ho jednou. Nauč jej lovit ryby a nasytíš ho navždy.

 

 

Markéta Jílková, učitelka MŠ

Absolventka Soukromé střední školy pedagogiky a sociálních služeb s. r. o. v Obratani, obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Absolventka Vyšší odborné školy sociálně právní, obor vzdělání: Sociální a právní činnost.

„Jsem vdaná a mám 4 děti. Mezi moje koníčky, které vždy nějak souvisí s rodinou a dětmi, patří estetika, výtvarná činnost, příroda, sportovní a rekreační aktivity.
Při práci ve školce se snažím směřovat děti k všestrannosti co nejširším spektrem činností – vědomostních, výtvarných, estetických a pohybových, především se zaměřuji na podporu přátelských vztahů, utváření vztahu k přírodě, vedení dětí k radosti z úspěchu a k přijetí i toho, co se nepovede. Děti vidím jako osobnosti, kteří dovedou ukázat svoje nitro bez přetvářky, jsou jako nepopsaný list, na kterém se vytváří úžasné mistrovské dílo.“

Motto: „K dětem se snažím chovat tak, jak bych chtěla, aby se ostatní chovali k těm mým.“

 

Bc. Lenka Švédová, DiS., učitelka MŠ

Absolventka Univerzity Palackého v Olomouci obor Učitelství pro mateřské školy.

Absolventka Vyšší zdravotnické školy, obor vzdělání Dětská sestra.

„Mám zkušenosti s dětmi v menší skupině. Zajímám se o zdravý životní styl a ekologii. Velmi ráda vymýšlím a účastním se výletů s dětmi a vycházek do přírody. Sporty jako plavání, lyže, bruslení, cyklistika jsou mi velmi blízké.“

 

Jana Kálmánová, učitelka MŠ

Absolventka Vyšší odborné školy, střední školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a základní školy MILLS, s. r. o., obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Absolventka programu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci Pedagog volného času.

Absolventka vzdělávacího programu SPC Šumperk Asistent pedagoga.

„ Při práci s dětmi je pro mě důležité spokojené a usměvavé dítě. Baví mě práce s dětmi a v oboru předškolní pedagogiky je mým cílem se neustále rozvíjet.“

 

Petra Maňková, asistent pedagoga v MŠ

 

Mgr. Hana Stejskalová, asistent pedagoga v MŠ

Absolventka Univerzity Palackého, obor Speciální pedagogika a učitelství německého jazyka

Mám zkušenosti s lidmi s různou formou postižení, s dětmi předškolního a mladšího školního věku, ráda se aktivně věnuji hudbě.

„Pro mě, jako pro maminku tří dětí, je čas věnovaný dětem maximálně důležitý. Láska, společná práce, hry a vhodné výchovné vedení dává dětem jistotu a hodnoty, které se nenaučí na žádných technologických vymoženostech dnešní doby. To je úkol především pro rodiče, ale také pro všechny další, kteří se dětem věnují.“

Lada Soušková, chůva MŠ

 

Jitka Portyšová, provozní pracovník MŠ

 

Markéta Rychtecká, provozní pracovník MŠ

 

Lenka Lexmanová, provozní pracovník MŠ

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit