Nabídka kroužků 2016/2017

 

Dětem ze všech tříd nabízíme:

„HAPPY ENGLISH“  – SEZNAMOVÁNÍ SE S ANGLICKÝM JAZYKEM (SPOLEK TUČŇÁČEK)

Vede Mgr. Zuzana Gebrová, učitelka Aj na ZŠ Školská

Při absenci dětí se mohou skupiny  sloučit. Ale pouze tak, aby počet na jedné lekci nepřesáhl 12 dětí.

Kdy: Úterý 14:15 – 14:45, Čtvrtek 14:15 – 14:45

Cena: 640,- Kč, skupinová výuka

více naleznete zde

 

Dětem ze tříd Tučňáčků, Eskymáčků a Sněhuláčků nabízíme:

KERAMIKA PRO DĚTI Z MŠ SEVERÁČEK (DDM KRASOHLED)

středa 13:00 – 14:00 hodin, ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, Severovýchod

cena: 1 x týdně – 700 Kč

vede: Romana Unzeitigová, DiS.

Kapacita: 12 dětí

 

TANCOVÁNÍ S JARČOU (SPOLEK TUČŇÁČEK)

Pro děti se zájmem o pohyb při hudbě, děti budou  reprezentovat MŠ na veřejných vystoupeních

vhodné pro děti od 5 let

Kdy: pondělí od 15:30 – 16:30

Cena: 310 Kč

Vede Jarmila Cápková

 

HUDEBNÍ KROUŽEK (SPOLEK TUČŇÁČEK)

Rozvíjení metro-rytmického cítění, zpívání písniček, sluchová cvičení, cílem je rozvíjení všeobecné hudebnosti u dětí. 

Vhodné pro děti od 4 let

Kdy: čtvrtek, čas bude upřesněn – délka 30 min, 2 skupiny po 10 dětech

Cena: 215 Kč

Vede: Zdislava Stejskalová