Nabídka kroužků 2019/2020

 

Dětem ze všech tříd nabízíme:

„HAPPY ENGLISH“  – SEZNAMOVÁNÍ SE S ANGLICKÝM JAZYKEM (SPOLEK TUČŇÁČEK)

Vede Mgr. Jana Hlaváčová, učitelka Aj na ZŠ Školská

Při absenci dětí se mohou skupiny  sloučit. Ale pouze tak, aby počet na jedné lekci nepřesáhl 12 dětí.

Kdy: Úterý

Úterý 1. skupina: 14:20 – 14:50

Úterý 2. skupina: 14:55 – 15:25

Cena: 680,- Kč, skupinová výuka

více naleznete zde

Dětem ze tříd Tučňáčků, Eskymáčků a Sněhuláčků nabízíme:

KERAMIKA PRO DĚTI Z MŠ SEVERÁČEK (DDM KRASOHLED)

středa 13:00 – 14:00 hodin, ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, Severovýchod

cena: 1 x týdně – 700 Kč

vede: Romana Unzeitigová, DiS.

Kapacita: 10 dětí

TANCOVÁNÍ S Peťou (SPOLEK TUČŇÁČEK)

Pro děti se zájmem o pohyb při hudbě.

vhodné pro děti od 4 let

Kdy: čtvrtek od 15:30 – 16:00

Cena: 250 Kč

vede:  Petra Kolářová