Identifikační údaje Mateřské školy SEVERÁČEK:

Název školy: Mateřská škola SEVERÁČEK, Zábřeh
Adresa školy: Severovýchod 483/25, 789 01 Zábřeh
IČO: 63696631

Zřizovatel subjektu: Město Zábřeh
Právní forma: Příspěvková organizace
Ředitelka: Mgr. Bc. Jana Kratochvílová
Telefon: 583 416 143
Internetové stránky: www.msseveracek.cz
Email: msseveracek@seznam.cz
Provozní doba školy: 6.00 hodin – 16.30 hodin

Účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen § 33 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy.

Dokument ke stažení: Základní údaje o mateřské škole – Úřední deska