Školní řád MŠ SEVERÁČEK Zábřeh 25.5. 2018 s elek. podpisem