Etické dílny

Severáček na bruslích

Severáček na lyžích

Podzimní dílnička U Sněhuláčků

Matematika Hejného U Sněhuláčků

Mini-výlet – farma Lesnice

Medvídci a Sněhuláčci na zahradě MŠ Strejcova

Karneval na bruslích

Lyžařský kurz

Sněhuláčci staví domečky pro zvířátka