Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole 2016/2017

Oznámení o úplatě za vzdělávání 2016-2017

Formuláře k zápisu do MŠ SEVERÁČEK

Milí rodiče, připravili jsme pro Vás potřebné formuláře k vyplnění pro snadnější průběh zápisu.

Školní řád MŠ SEVERÁČEK Zábřeh

Školní řád Mateřské školy SEVERÁČEK Zábřeh

Úplata za předškolní vzdělávání 2015/2016

Směrnice úplata za školské služby a vzdělávání

Zápis ze schůzky rodičů 23. 9. 2015 třídy Medvídků a Tučňáčků

Schuzka Medvídci a Tučňáčci (2)

Zápis ze schůzky rodičů 22. 9. 2015 třídy Eskymáčků a Sněhuláčků

Schuzka Snehulacci, Eskymacci

Změny v platbách stravného a školného, školné na prázdniny pro děti z MŠ SEVERÁČEK

Vážení rodiče, Náš dodavatel stravy MŠ Pohádka Zábřeh posunul hrazení stravného  zálohově o celý měsíc s účinností  od 1.8.2015. Poprvé bude takto vybrána záloha za měsíc září 2015 v srpnu 2015. Vzhledem k přehlednosti plateb Vás chceme informovat, že školné budeme inkasovat shodně jako stravné. Aktuálně v měsíci červenci 2015 budeme inkasovat školné za srpen 2015 Kč 305,- /červenec […]

Žádost o odhlášení z mateřské školy

Dokument: Žádost o odhlášení dítěte z mateřské školy

Základní údaje o mateřské škole

Identifikační údaje Mateřské školy SEVERÁČEK

Žádost o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Dokument se žádostí